Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Trọng Nghĩa

Khoa Ngoại

HỒ SƠ CHI TIẾT

  • Chức danh Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa II
  • Chức vụ Bác sĩ
  • Chuyên khoa Khoa Ngoại
  • Kinh nghiệm 10 năm

Bác sĩ Đoàn Trọng Nghĩa tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2014. Hiện tại bác sĩ đang là Giảng viên Bộ môn Ung thư – Khoa Y tại Đại học Y Dược TP.HCM. Đồng thời là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

Ngoại ung bướu

Bằng cấp chuyên môn

  • 2004 – 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2011 – 2014:  Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2019 – 2021: Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Kinh nghiệm

– Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại 1 – Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

– Bác sĩ phòng khám Ung Bướu – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

– Hội viên Hội Ung thư học Việt Nam

– Giảng viên Bộ môn Ung thư – Khoa Y – Đại học Y Dược TPHCM

© 2024 - Bệnh viện Đa khoa Gia Định

Các thông tin trên website bvdkgiadinh.com chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. Bệnh viện Đa khoa Gia Định không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.